Fibrite VF Plus

En strukturerad interiörputs med väldigt bra vidhäftningsförmåga som kan sprutas på nästan alla underlag, även mycket smutsiga sådan. Fibrite VF Plus används med fördel direkt på betong, berg, eller plåt som i gruvor, garage eller hårt smutsade industrilokaler.

Fibrite VF Plus uppfyller Boverkets brandkrav på ytskikt B-s1, d0.

Den påverkas inte av UV-strålar, är antistatisk, smutsavvisande och suger därför inte åt sig damm. VF Plus avger inte heller emissioner. Den färdiga produkten är vit men kan brytas i de flesta kulörer.

Fakta
Ekologisk Bra vidhäftningsförmåga Används som primer

Passar till
Garage Källare Industrilokaler Sporthallar

Teknisk data
Torktid: 24-27 tim Täckning: 0,8-1,5 kg/m2 (normalt 1,2 kg/m2) Brandklass: B-s1,d0