Kv Högvakten, Göteborg

Läs mer

Produkt Fibrite Fibrophone Fin

Kv Högvakten, Göteborg

Wenngrenska Gården i Göteborg, har glasats in och man behövde en akustiklösning för innegården. Vi monterade upp ca 600 m2 Fibrites Akustiklösning Fibrophone Fin på väggarna med Knauf Thermatex som panel. Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik samt Magnifik Kakel & Byggservice utförde arbetet och F O Peterson & Söner Byggnads AB var totalentreprenör.

Tillbaka till referenser