08 December 2023

Akustikväggar i Q-märkt hus

Fas 2 i Göteborg på Kv Högvakten är klart i april 2018. Våra akustikkillar har lagt upp Thermatex HD på väggarna och vi har applicerat Fibrite Fibrophone Fin som ytskikt.  En arkeologiska utgrävningen har genomförts och vi har nu slutfört arbetet. Fibrite Akustiksystem hjälper till att reducera bullernivån och förkortar efterklangstiden väsentligt.