08 December 2023

Anrik byggnad i Lund - AF-Borgen ska renoveras

Den anrika byggnaden AF-Borgen ska renoveras och vi har fått förtroendet att göra vårt Fibrite Akustiksystem i flera av salarna. Under vecka 28 påbörjades arbetet och det kommer att fortsätta under hösten. Beställare är AF-Borgen AB och byggare är PEAB Byggservice AB.