08 December 2023

Fibrite Base har klarat nya EU-klassningen A2-s1,d0 = Obrännbar

Det innebär att Fibrite Base klarar alla brandkrav som kan ställas på ett invändigt ytskikt.

Tester visar att Fibrite Base även kan återskapa brandklassning på befintliga ytor som tappat brandskyddet t.ex. p.g.a ommålningar. Fibrite Base kan därmed erbjuda ett brandskydd på så väl nya som gamla ytskikt vilka inte längre uppfyller gällande brandskyddskrav.