08 December 2023

Ljusa upp mörka tak med Fibrite VF plus

Fibrite VF plus är perfekt för att täcka in installationer och ventilationsrör. Resultatet blir ett tak som reflekterar ljuset från armaturer på ett bra sätt och det blir en ljusare arbetsplats.