08 December 2023

Fibrite AB vann 1:a pris i SABO´s tävling "Professionell renovering"

Fibrite AB vann 1:a pris i SABO´s tävling “Professionell renovering” om bästa renoveringsprodukt inför den kommande renoveringen av “miljonprogrammet”

Juryns motivering löd:

”En produkt som vidareutvecklats för fler användningsområden. Produkten är miljövänlig och appliceras på väggar och tak med enkel sprututrustning. Dess egenskaper bidrar till ljudreduktion t.
ex. i trapphus, till lättskött fastighetsskötsel genom att vara antistatisk m.m. Produkten är ånggenomsläpplig och har en brandskyddande effekt. Sammantaget medför dessa egenskaper att produkten kan bidra till att öka boendes behov av lugn och trygghet i hemmet.”

Läs mer