08 December 2023

Stadshusgången i Göteborg

Nu är arbetet i Stadshusgången, Kv Högvakten Göteborg klart. Fibritörerna i Mälardalen, Greg Akustik och Magnifik Kakel & Byggservice har utfört arbetet.
Här har vi skrapat bort lös gammal plastfärg och applicerat vårt system Fibrite Pro Puts, som både dämpar efterklangen men också är hållbar och lätt att underhålla. Fibrite Base är en puts som kan appliceras i flera olika utföranden, här har vi borstat ut den.