08 December 2023

Stockholms Rådhus - byggt 1915

En renovering i raden av K- eller Q-märkta hus!

Efter en brand i juni 2008 på tredje våningen och i Rådhusets västra flygel, gjordes en omfattande renovering och den stod klar 1 sept 2009.

Fibrites kalkputs valdes av arkitekten och Riksantiekvariet som ytskikt i tornet och kontorsplatserna. Fibrite Base ger en materialkänsla som den gamla kalkputsen men har egenskaper som återskapar brandskyddet, den är diffusionsöppen och mögelresistent.

Vi är stola leverantörer av hållbara ytskikt som lämpar sig väl i K eller Q-märkta hus.

2018 stod Kvarteret Högvakten från 1750-talet i Göteborg klart och nu har vi fått äran att bygga nya undertak i AF-Borgen i Lund.