08 December 2023

Tre nya produkter är miljöbedömda

Vi fortsätter vår satsning i hållbarhet och har fått våra tre nya produkter; Sidac M, Fibrophone Fin och Sidacoustic bedömda i SundaHus Miljödatabas. Vi kan också skryta med att vi har minskat CO2 utsläppen eftersom vi har bytt ut våra lastbilstransporter till tåg och båt.