Fibrite Sidac M

Fibrite Sidac M är en hållbar puts med mycket god vidhäftningsförmåga. Den är ett bra alternativ till vanlig akrylatfärg. Sidac M kan genom sin vidhäftnings- och täckande förmåga oftast utan förarbete enkelt användas direkt på mycket smutsiga underlag. Produkten är diffusionsöppen och mögelresistent.

Produkten uppfyller Boverkets brandkrav på ytskikt B-s1, d0.

Sidac M påverkas inte av UV-strålar. Den avger inte heller emissioner och kan med fördel appliceras under pågående produktion. Den appliceras i tjocklek 0,4-0,8 m2/kg. Produkten är vit men går att bryta i vissa kulörer. Den kan även rollas upp.

Miljödatabaser

Referenser

Fakta
Diffusionsöppen Mögelresistent

Passar till
Industrilokaler Tvättstugor Källare Garage

Teknisk data
Torktid: 12 tim Täckning: 0,4-0,8 kg/m2 Brandklass: B-s1,d0