11 st trapphus för Rikshem i Uppsala

Läs mer

Produkt Fibrite Base Fibrite Airless

11 st trapphus för Rikshem i Uppsala

Under våren 2017 utförde Fibritörerna Mälardalen AB återställande av brandklassning i 11 trapphus för Rikshem i Uppsala. Där använde vi Fibrite Base och Fibrite Airless som produkter.

Tillbaka till referenser