Företagshotellet ALMAs restaurang i Stockholm

Läs mer

Produkt Fibrite Sidacoustic Akustikputs

Företagshotellet ALMAs restaurang i Stockholm

På restauranger kan det lätt bli höga ljud och bullrigt, då kan man göra som på restaurangen i företagshotellet ALMA i Stockholm. Montera Fibrite Akustiksystem på väggarna och ljudnivån sänks direkt. Produkter som användes var Fibrite Sidacoustic och akustikpanelen Thermatex HD.

Tillbaka till referenser