Förskola i Enköping, Lärlingen

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Förskola i Enköping, Lärlingen

Våren 2017 applicerade Fibritörerna Mälardalen AB, 508 m2 vägg i förskolan Lärlingen. Vi applicerade Fibrite Base som vi “krossade” ut för att ge en väldigt bra yta för att underhålla och städa.

Tillbaka till referenser