Karolinska sjukhuset, Solna

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Karolinska sjukhuset, Solna

Under åren 1997-2012 utfördes renovering av kulvertar, korridorer och vårdavdelningar
på ca 30 000 m2. Arbetena genomfördes av olika entreprenörer bland annat
Leif Perhsson Fibriteputs AB.

Tillbaka till referenser