Kommunhuset Visborg, Visby

Läs mer

Produkt Fibrite Base Fibrite Airless

Kommunhuset Visborg, Visby

Ombyggnad av affärshus som består av en byggnad i Gotland. Själva byggnationen startade juni 2008 och med en yta på 19000 kvadrat. Byggherre var Peab FU Visby och som arkitekter anlitades White Arkitekter. 2009 genomgick 4000 kvm trapphus i kommunhuset en renovering för att säkerställa brandsäkerheten i ytskikten. Materialen som valdes var Fibrite Airless och Fibrite Base. De som genomförde arbetet var Sandå Sverige AB.

Visby kommunhus 1

Tillbaka till referenser