Kulvertar på St Görans sjukhus

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Kulvertar på St Görans sjukhus

Fibritörerna Mälardalen utförde ca 900 m2 kulvert på St Görans sjukhus för att ljusa upp, återställa brandklassningen till B-s1,d0. Produkten som användes var Fibrite Base som krossades för att underlätta underhållet.

Tillbaka till referenser