Kv Högvakten, Göteborg

Läs mer

Produkt Fibrite Fibrophone Fin

Kv Högvakten, Göteborg

Kvarteret Högvakten i Göteborg som är från mitten av 1700-talet är en kulturhistorisk byggnad och den är byggnadsminnesförklarad. Börshusets innergård har glasats in och man behövde en akustiklösning på inner-fasaden. Vi monterade upp ca 600 m2 Fibrites Akustiklösning med putsen Fibrophone Fin på väggarna och med Knauf Thermatex som panel. Färgerna på putsen är bruten i varm beige och grå beige samt att fönstrens färg går i rödbrunt allt för att efterlikna det gamla utseendet.  Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik samt Magnifik Kakel & Byggservice utförde arbetet och F O Peterson & Söner Byggnads AB var totalentreprenör. Beställare var Higab.

Tillbaka till referenser