Löjtnantsgården, Stockholm

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Löjtnantsgården, Stockholm

Under 2007 genomgick Löjtnantsgården en renovering av korridorer och allmänna ytor på ca 3 500 kvm. Där valdes Fibrite Base för miljön och brandegenskaperna. Arbetet utfördes av Sandå Sverige AB.

Löjtnantsgården

Tillbaka till referenser