Nytorgspalatset, Stockholm

Läs mer

Produkt Fibrite VF Plus

Nytorgspalatset, Stockholm

Ombyggnad av garage i Stockholm. Själva byggnationen startade maj 2013 med en beräknad byggtid på 7 månader till en uppskattad kostnad av 9 mkr.

Byggherre var BRF Nytorgspalatset och Rex+ Arkitektbyrå var byggherreombud. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och Axela blev utsedd till generalentreprenör. Måleriarbetet genomfördes av Leif Pehrsson Fibriteputs AB. 600 kvm applicerades med Fibrite VF Plus på grund av miljöfördelarna och att säkerheten ökade i och med att det blev ljusare. Materialet är brandsäkert, diffusionöppet och ljudabsorberade dessutom sparades arbetstimmar genom att underarbetet enbart blev av-borstning. Bilden nedan visar garaget före renovering och bilden ovan visar efter renovering.

Nytorgspalatset,garage före

Tillbaka till referenser