Parkeringsgarage City P i Sundsvall

Läs mer

Produkt Fibrite VF Plus

Parkeringsgarage City P i Sundsvall

Renovering av parkeringshus som består av en byggnad i Sundsvall på 5 våningar. Själva byggnationen startade juli 2014 med en beräknad byggtid på 5 månader till en uppskattad kostnad av 3-5 mkr.

Byggherre var SKIFU och Sundsvalls kommun var byggherreombud. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Sjölander Måleri som totalentreprenör. Fibrite VF Plus valdes på grund av miljökrav och den långa hållbarheten på de 15 000 kvm tak som applicerades. Garaget blev mycket ljusare och upplevs mer tryggt. Bilden nedan visar garaget före renovering, bild ovan efter renovering.City P i Sundsvall före

Tillbaka till referenser