Skebo - Erikslid, Skellefteå

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Skebo – Erikslid, Skellefteå

Under 2006 genomfördes renovering av trapphusen på Skebos fastigheter i Erikslid med inomhusputsen Fibrite Base. 700 kvm applicerades av Fibritörerna AB och resultatet blev att brandskyddet av ytorna återskapades till B-s1,d0.

Tillbaka till referenser