Skellefteå Lasarett

Läs mer

Produkt Fibrite Base Fibrite Sidacoustic Akustikputs

Skellefteå Lasarett

Renovering av trapphus och samlingslokaler samt andaktsrum utfördes av Fibriteörerna AB och Holmlunds Måleri AB. Under 1987 applicerades 600 kvm Fibrite Sidacoustic på Skellefteå Lasarett, bättringsarbeten har utförts under 2014. Produkten valdes på grund av nödvändigheten att få ner efterklangstiderna och brandsäkra trapphusen och utrymningsvägarna.

skelleftea-lasarett

Tillbaka till referenser