Stadshusgången, Göteborg

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Stadshusgången, Göteborg

Fibrite Pro Puts System är applicerat i Stadshusgången, Göteborg för att dämpa efterklangen. Vi slipade ner den tidigare plastfärgen och sedan applicerade vår produkt Fibrite Base, därefter borstade vi den. Systemet är också brandklassad till A2-s1,d0, det vill säga obrännbar. Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik och Magnifik Kakel & Byggservice ut förde arbetet. F O Peterson & Söner Byggnads AB var total entreprenörer.

Tillbaka till referenser