Stockholms Rådhus

Läs mer

Produkt Fibrite Base

Stockholms Rådhus

Efter en brand i juni 2008 på tredje våningen och i Rådhusets västra flygel, gjordes en omfattande renovering och den stod klar 1 sept 2009.
Fibrites kalkputs valdes av arkitekten och Riksantiekvariet som ytskikt i tornet och kontorsplatserna. Fibrite Base ger en materialkänsla som den gamla kalkputsen men har egenskaper som återskapar brandskyddet, den är diffusionsöppen och mögelresistent.
Vi är stola leverantörer av hållbara ytskikt som lämpar sig väl i K eller Q-märkta hus. Arbetet genomfördes av Sandå Måleri AB.

Kontor med Fibrite Base som ytskikt i Stockholms Rådhus.

Tillbaka till referenser