Ursvikens Skola

Läs mer

Produkt Fibrite Base Fibrite Sidacoustic Akustikputs

Ursvikens Skola

2008 utfördes renovering av 2000 kvm på Ursvikens skola av Holmlunds Måleri AB. Korridorer och trapphus applicerades med Fibrite Base. Valet gjordes på grund av det enkla underhållet samt att återskapa brandklassningen A2-s1, d0. Fibrite Sidacoustic Akustikputs användes i klassrummen som anslagsytor för att få ner efterklangstiden.

ursviksskolan-1

Tillbaka till referenser