Vårbyskolan, Stockholm

Läs mer

Produkt Fibrite Base Fibrite Fibrophone Akustikputs

Vårbyskolan, Stockholm

Ombyggnad av högstadieskola som består av en byggnad i Huddinge. Själva byggnationen startade december 2006 med en beräknad byggtid på 18 månader till en uppskattad kostnad av 60 mkr över en bruttoyta på 10500 kvadratmeter.

Byggherre var Huge Fastigheter och som arkitekter anlitades Zenit Arkitekter. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och Peab Sverige Region Bygg Öst 2 blev utsedd till generalentreprenör. Sandå Sverige AB utförde måleriarbetet, 4000 kvm korridorer och allmänna ytor applicerades med Fibrite Base för det enkla underhållet och städning. Till 15 av klassrummen och i trapphusen användes Fibrite Fibrophone för ljudabsorbering.

Tillbaka till referenser