Archives

Stadshusgången, Göteborg

Fibrite Pro Puts System är applicerat i Stadshusgången, Göteborg för att dämpa efterklangen. Vi slipade ner den tidigare plastfärgen och sedan applicerade vår produkt Fibrite Base, därefter borstade vi den. Systemet är också brandklassad till A2-s1,d0, det vill säga obrännbar. Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik och Magnifik Kakel & Byggservice ut förde arbetet. F O Peterson […]

Arkadens garage, Skellefteå

Under 2013 utfördes renovering av Arkadens garage. Holmlunds Måleri AB utförde arbetet, där sprutades 6126 kvm Fibrite VF Plus i taket. Putsen valdes pågrund av den långa hållbarheten och att man kunde lägga den direkt på den smutsiga underlaget.

Bilaktiebolaget, Skellefteå

1995 genomfördes en helrenovering av taket på bilhallen av Fibritörerna AB, det var ca 2000 kvm och de använde Fibrite VF Plus direkt på det smutsiga underlaget utan underbehandling.

Parkeringsgarage City P i Sundsvall

Renovering av parkeringshus som består av en byggnad i Sundsvall på 5 våningar. Själva byggnationen startade juli 2014 med en beräknad byggtid på 5 månader till en uppskattad kostnad av 3-5 mkr. Byggherre var SKIFU och Sundsvalls kommun var byggherreombud. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Sjölander Måleri som totalentreprenör. Fibrite VF Plus valdes på grund […]

Nytorgspalatset, Stockholm

Ombyggnad av garage i Stockholm. Själva byggnationen startade maj 2013 med en beräknad byggtid på 7 månader till en uppskattad kostnad av 9 mkr. Byggherre var BRF Nytorgspalatset och Rex+ Arkitektbyrå var byggherreombud. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och Axela blev utsedd till generalentreprenör. Måleriarbetet genomfördes av Leif Pehrsson Fibriteputs AB. 600 kvm applicerades med Fibrite VF […]

Kankbergsgruvan, Boliden

Under 2011 applicerade Målerikoncept AB ca 4500 kvm Fibrite VF Plus i gruvan. Materialet valdes för att ljusa upp arbetsplatsen samt att inte tillföra brännbart material under jord. Byggherre var Boliden Mineral Anrikningsverket . Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Renfors Åkeri som totalentreprenör.