Archives

Stadshusgången, Göteborg

Fibrite Pro Puts System är applicerat i Stadshusgången, Göteborg för att dämpa efterklangen. Vi slipade ner den tidigare plastfärgen och sedan applicerade vår produkt Fibrite Base, därefter borstade vi den. Systemet är också brandklassad till A2-s1,d0, det vill säga obrännbar. Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik och Magnifik Kakel & Byggservice ut förde arbetet. F O Peterson […]

Fama Maskin AB, Umeå

Fama Maskin AB, utför reparationer på maskiner, de behövde ljusa upp sina lokaler. Fibritörerna Mälardalen applicerade Fibrite VF plus på både väggar och tak.

Stålteknik AB, Skellefteå

Renovering av Ståltekniks industrilokal genomfördes av Holmlunds Måleri AB. Produkten är Fibrite Fibrophone som är applicerad på akustikskivor. För att bibehålla den tekniska funktion som akustikskivor hade från början.  Bilden nedan visar före applicering.

Arkadens garage, Skellefteå

Under 2013 utfördes renovering av Arkadens garage. Holmlunds Måleri AB utförde arbetet, där sprutades 6126 kvm Fibrite VF Plus i taket. Putsen valdes pågrund av den långa hållbarheten och att man kunde lägga den direkt på den smutsiga underlaget.

Bilaktiebolaget, Skellefteå

1995 genomfördes en helrenovering av taket på bilhallen av Fibritörerna AB, det var ca 2000 kvm och de använde Fibrite VF Plus direkt på det smutsiga underlaget utan underbehandling.

Parkeringsgarage City P i Sundsvall

Renovering av parkeringshus som består av en byggnad i Sundsvall på 5 våningar. Själva byggnationen startade juli 2014 med en beräknad byggtid på 5 månader till en uppskattad kostnad av 3-5 mkr. Byggherre var SKIFU och Sundsvalls kommun var byggherreombud. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Sjölander Måleri som totalentreprenör. Fibrite VF Plus valdes på grund […]

Nytorgspalatset, Stockholm

Ombyggnad av garage i Stockholm. Själva byggnationen startade maj 2013 med en beräknad byggtid på 7 månader till en uppskattad kostnad av 9 mkr. Byggherre var BRF Nytorgspalatset och Rex+ Arkitektbyrå var byggherreombud. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och Axela blev utsedd till generalentreprenör. Måleriarbetet genomfördes av Leif Pehrsson Fibriteputs AB. 600 kvm applicerades med Fibrite VF […]

Kankbergsgruvan, Boliden

Under 2011 applicerade Målerikoncept AB ca 4500 kvm Fibrite VF Plus i gruvan. Materialet valdes för att ljusa upp arbetsplatsen samt att inte tillföra brännbart material under jord. Byggherre var Boliden Mineral Anrikningsverket . Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Renfors Åkeri som totalentreprenör.