Archives

Stockholms Rådhus

Efter en brand i juni 2008 på tredje våningen och i Rådhusets västra flygel, gjordes en omfattande renovering och den stod klar 1 sept 2009. Fibrites kalkputs valdes av arkitekten och Riksantiekvariet som ytskikt i tornet och kontorsplatserna. Fibrite Base ger en materialkänsla som den gamla kalkputsen men har egenskaper som återskapar brandskyddet, den är […]

Företagshotellet ALMAs restaurang i Stockholm

På restauranger kan det lätt bli höga ljud och bullrigt, då kan man göra som på restaurangen i företagshotellet ALMA i Stockholm. Montera Fibrite Akustiksystem på väggarna och ljudnivån sänks direkt. Produkter som användes var Fibrite Sidacoustic och akustikpanelen Thermatex HD.

KTH – Akademiska Hus

Fibrophone Fin är applicerad direkt på de befintliga akustikpanelerna och de ser som nya ut. Ett bra sätt att jobba hållbart, renovera befintliga akustikpaneler istället för att byta ut hela systemet. Fibritörerna Mälardalen genomförde arbetet.

Stadshusgången, Göteborg

Fibrite Pro Puts System är applicerat i Stadshusgången, Göteborg för att dämpa efterklangen. Vi slipade ner den tidigare plastfärgen och sedan applicerade vår produkt Fibrite Base, därefter borstade vi den. Systemet är också brandklassad till A2-s1,d0, det vill säga obrännbar. Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik och Magnifik Kakel & Byggservice ut förde arbetet. F O Peterson […]

Kv Högvakten, Göteborg

Kvarteret Högvakten i Göteborg som är från mitten av 1700-talet är en kulturhistorisk byggnad och den är byggnadsminnesförklarad. Börshusets innergård har glasats in och man behövde en akustiklösning på inner-fasaden. Vi monterade upp ca 600 m2 Fibrites Akustiklösning med putsen Fibrophone Fin på väggarna och med Knauf Thermatex som panel. Färgerna på putsen är bruten […]

Folkparken, Skellefteå

Kronan – Folkparkens hörsal/bankettsal i Skellefteå byggdes 1992. Fibrite Sidacoustic valdes som akustikputs i taket ca. 1000 kvm. Det var Fibritörerna som utförde arbetet.

Repay, Skellefteå

Holmlunds Måleri AB utförde renoveringen av Repays pub och relaxavdelning under våren 2015, där applicerades 80 kvm Fibrite Base.

Pernod Ricard, Stockholm

Under hösten 2013 genomfördes en helrenovering av receptionen och tillhörande ytor för Pernod Ricard. Där valdes Fibrite Base i tak och på installationer samt Fibrite Airless på 1400 kvm vägg, dels för den helmatta ytan och för brandskyddet.

Kommunhuset Visborg, Visby

Ombyggnad av affärshus som består av en byggnad i Gotland. Själva byggnationen startade juni 2008 och med en yta på 19000 kvadrat. Byggherre var Peab FU Visby och som arkitekter anlitades White Arkitekter. 2009 genomgick 4000 kvm trapphus i kommunhuset en renovering för att säkerställa brandsäkerheten i ytskikten. Materialen som valdes var Fibrite Airless och Fibrite Base. De […]