Archives

Kulvertar på St Görans sjukhus

Fibritörerna Mälardalen utförde ca 900 m2 kulvert på St Görans sjukhus för att ljusa upp, återställa brandklassningen till B-s1,d0. Produkten som användes var Fibrite Base som krossades för att underlätta underhållet.

Karolinska sjukhuset, Solna

Under åren 1997-2012 utfördes renovering av kulvertar, korridorer och vårdavdelningar på ca 30 000 m2. Arbetena genomfördes av olika entreprenörer bland annat Leif Perhsson Fibriteputs AB.

Löjtnantsgården, Stockholm

Under 2007 genomgick Löjtnantsgården en renovering av korridorer och allmänna ytor på ca 3 500 kvm. Där valdes Fibrite Base för miljön och brandegenskaperna. Arbetet utfördes av Sandå Sverige AB.

Vädurens trygghetsboende, Stockholm

Ombyggnad av servicehus som består av en byggnad i Stockholm med 117 lägenheter på 2 våningar. Själva byggnationen startade mars 2010 till en uppskattad kostnad av 163 mkr över en bruttoyta på 16000 kvadratmeter. Byggherre var Micasa Fastigheter och Fasticon var byggherreombud och som arkitekter anlitades Cedervall Arkitekter. Projektet utfördes i form av utförandeentreprenad och Q-Gruppen blev utsedd till […]

Skellefteå Lasarett

Renovering av trapphus och samlingslokaler samt andaktsrum utfördes av Fibriteörerna AB och Holmlunds Måleri AB. Under 1987 applicerades 600 kvm Fibrite Sidacoustic på Skellefteå Lasarett, bättringsarbeten har utförts under 2014. Produkten valdes på grund av nödvändigheten att få ner efterklangstiderna och brandsäkra trapphusen och utrymningsvägarna.