Archives

Stockholms Rådhus

Efter en brand i juni 2008 på tredje våningen och i Rådhusets västra flygel, gjordes en omfattande renovering och den stod klar 1 sept 2009. Fibrites kalkputs valdes av arkitekten och Riksantiekvariet som ytskikt i tornet och kontorsplatserna. Fibrite Base ger en materialkänsla som den gamla kalkputsen men har egenskaper som återskapar brandskyddet, den är […]

11 st trapphus för Rikshem i Uppsala

Under våren 2017 utförde Fibritörerna Mälardalen AB återställande av brandklassning i 11 trapphus för Rikshem i Uppsala. Där använde vi Fibrite Base och Fibrite Airless som produkter.

Stadshusgången, Göteborg

Fibrite Pro Puts System är applicerat i Stadshusgången, Göteborg för att dämpa efterklangen. Vi slipade ner den tidigare plastfärgen och sedan applicerade vår produkt Fibrite Base, därefter borstade vi den. Systemet är också brandklassad till A2-s1,d0, det vill säga obrännbar. Fibritörerna Mälardalen, Greg Akustik och Magnifik Kakel & Byggservice ut förde arbetet. F O Peterson […]

Kv Högvakten, Göteborg

Kvarteret Högvakten i Göteborg som är från mitten av 1700-talet är en kulturhistorisk byggnad och den är byggnadsminnesförklarad. Börshusets innergård har glasats in och man behövde en akustiklösning på inner-fasaden. Vi monterade upp ca 600 m2 Fibrites Akustiklösning med putsen Fibrophone Fin på väggarna och med Knauf Thermatex som panel. Färgerna på putsen är bruten […]

Karolinska sjukhuset, Solna

Under åren 1997-2012 utfördes renovering av kulvertar, korridorer och vårdavdelningar på ca 30 000 m2. Arbetena genomfördes av olika entreprenörer bland annat Leif Perhsson Fibriteputs AB.

Skebo – Erikslid, Skellefteå

Under 2006 genomfördes renovering av trapphusen på Skebos fastigheter i Erikslid med inomhusputsen Fibrite Base. 700 kvm applicerades av Fibritörerna AB och resultatet blev att brandskyddet av ytorna återskapades till B-s1,d0.

Pernod Ricard, Stockholm

Under hösten 2013 genomfördes en helrenovering av receptionen och tillhörande ytor för Pernod Ricard. Där valdes Fibrite Base i tak och på installationer samt Fibrite Airless på 1400 kvm vägg, dels för den helmatta ytan och för brandskyddet.

Löjtnantsgården, Stockholm

Under 2007 genomgick Löjtnantsgården en renovering av korridorer och allmänna ytor på ca 3 500 kvm. Där valdes Fibrite Base för miljön och brandegenskaperna. Arbetet utfördes av Sandå Sverige AB.

Vårbyskolan, Stockholm

Ombyggnad av högstadieskola som består av en byggnad i Huddinge. Själva byggnationen startade december 2006 med en beräknad byggtid på 18 månader till en uppskattad kostnad av 60 mkr över en bruttoyta på 10500 kvadratmeter. Byggherre var Huge Fastigheter och som arkitekter anlitades Zenit Arkitekter. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och Peab Sverige Region Bygg Öst 2 […]