Varför fibrite

Smarta och hållbara ytskikt och akustiklösningar.

Läs mer

Varför fibrite

Fibrite passar utmärkt för skolor, sjukhus, kontor, industrier. Platser med höga krav på brandskydd och där sund inomhusmiljö och enkelt underhåll står i centrum.

Fibrite är ett smart alternativ till vanlig färg – en kalkbaserad interiörputs som enkelt kan appliceras på så gott som alla invändiga underlag på väggar och i tak.

Genom en snabb applicering, ett enkelt underhåll och lång livslängd blir effekten en förlängd underhållscykel. Faktum är att livslängden många gånger är över 20 år.

Fibrites akustikputser hjälper till att ta kontroll över akustiska problem, själva applicerade direkt på tak och vägg eller tillsammans med akustiska paneler. Vi har gjort ett test tillsammans med Knauf Thermatex HD  Resultat akustiktest och Fullständig rapport akustiktest.

När det gäller säkerhet vid brand så uppfyller flera av våra produkter högsta klassning för brandskydd för ytskikt A2-s1, d0. Fibrite kan även återskapa brandskyddet till B-s1,d0, där för många lager färg nedsätter funktionen. Ett skikt av vår puts eller färg är allt som behövs för att återställa brandskyddet för ytskikt. För att visa skillnaden på ett ytskikt med B-s1,d0 och ett ytskikt som har målats om tre gånger eller mer kan du se ett avsnitt av filmen 600 ° från SP – Statens Provningsanstalt SE BRANDFILM.
Syftet med Boverkets krav på ytskikt är att rädda människoliv inne i en brandcell. De som vistas i ett rum vid en brand ska ha 10 minuter på sig att utrymma, innan röken och hettan blir för svår. Många gånger är det vanlig färg i flera lager som orsakar rök och brandutvecklingen. Vi har gjort brandtester på Fibrite, se protokoll från brandtest SE BRANDTEST.

Fibrite är lätt att underhålla. Den är antistatisk, därför drar den inte till sig damm- och smutspartiklar. Fibrite blir inte heller påverkad av solens UV-strålar, därför behåller den färgen länge. Fläckar borstas enkelt bort med en hård borste eller ett skur-nylon. Vid större mekaniska skador kan man spackla igen hålet med bättringsmassa, när det har torkat är det ingen nyansskillnad. Lagningar och underhåll kan göras i mer än 20 år efter nyutförandet. Vårt underhållskoncept är enkelt att utföra. Här kan du SE FILM OM UNDERHÅLL om hur Brinellgymnasiet i Nässjö jobbar. Ta del av vad lokalvårdarna på Skellefteå lasarett tycker HÄR SE SKÖTSELRÅD.

kontakta oss