Fibrite Base

En hållbar kalkbaserad interiörputs för som appliceras på väggar och tak. Föreskrivs ofta i offentliga lokaler där det ställs höga krav såväl på säkerhet som på design. Base finns i massor av kulörer och strukturer och passar utmärkt istället för väv, färg och tapet.

Fibrite Base uppfyller Boverkets högsta brandkrav på ytskikt A2-s1,d0 och kan även återskapa brandskydd på ytskikt som på grund av ommålning inte längre uppfyller gällande brandkrav. Fastigheter med fler än två plan som har trapphus, utrymningsvägar och lägenhetstak är förlagda att ha brandskyddande ytskikt.

Base är vattenbaserad och tillverkat av kalk, salter, mineralfillers och cellulosa. Produkten kan genom sin vidhäftnings- och täckande förmåga oftast utan förarbete enkelt användas direkt på mycket smutsiga underlag. Fibrite Base är diffusionsöppen och mögelresistent och kan på ett enkelt sätt åtgärda lokaler under marknivå som på grund av för täta ytskikt fått fuktskador.

Enkelt att underhålla. Eftersom Fibrite Base inte påverkas av solens UV-strålar behåller den färgen länge. Den är antistatisk och suger därför inte åt sig damm. Fläckar borstas enkelt bort med en hård borste eller ett skur-nylon, förbättringarna påverkar inte nyansen.

Fakta
Helmatt yta Brandklass A2-s1,d0 = obrännbar Återskapar brandklass B-s1,d0

Passar till
Utrymningsvägar Korridorer Kulvertar Tvättstugor

Teknisk data
Torktid: 24 tim Täckning: 1,5-4 kg/m2 (normalt 2,5 kg/m2) Brandklass: A2-s1,d0 Emission: <10 microgram (m2xh) 95k21131B